Společnost Leseft International s.r.o.

TUV SUD Czech
Czech

Leseft International s.r.o. je obchodní a exportní firmou, zabývající se mezinárodními dodávkami v oblasti metalurgických polotovarů a ocelářských výrobků, stejně tak jako dodávkami zařízení a komponent pro hlavní odvětví energetiky a těžkého strojírenství. Více »


Činnost společnosti Leseft

Hlavní činností společnosti Leseft je zahraniční obchod a vytváření zahraničních ekonomických vztahů, reagujících na měnící se tržní podmínky a současnou ekonomickou situaci, jakož i uzavírání oboustranně výhodných dohod, které přispívají k rozvoji a stimulaci mezinárodních obchodních vztahů v euroasijské oblasti i za jejími hranicemi.

Značné zkušenosti v oblasti zahraničního obchodu a schopnost předkládat partnerům, včetně mezinárodních finančních institucí, kvalifikované koncepce, směřující k realizaci velkých projektů v ocelářství i dalších odvětvích těžkého průmyslu, včetně klasické i jaderné energetiky - to jsou hlavní přednosti společnosti Leseft, která se stala synonymem kvalitních českých průmyslových výrobků na mezinárodním trhu.

Výrobky, dodávané společností Leseft, jsou certifikovány podle příslušných požadovaných norem, zejména v souladu s normami EU. Více »

Produkty námi dodávané

OCELOVÉ INGOTY

OCELOVÉ INGOTY

Ingoty tepelně zpracované nebo bez tepelného zpracování, výroba nových typů ingotů dle požadavků zákazníka.

VÝKOVKY

VÝKOVKY

Výroba zápustkových výkovků o hmotnosti 5 kg až několik tun a volně kovaných výkovků o hmotnosti 20 kg až 50 tun a více dle výkresů zákazníka.

ODLITKY

ODLITKY

Výroba odlitků o celkové hmotnosti 200 kg až 170 tun do maximální výše 14.000 x 6.500 x 3.800 mm.

ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ

Oficiální mezinárodní zástupce předních českých výrobců špičkového zařízení pro těžební průmysl, energetické a jaderné strojírenství.


Více informací o našich dodavatelských možnostech, dodacích podmínkách a dodacích lhůtách, stejně jako více podrobností o našem programu můžete získat kontaktováním našich odborných pracovníků, kteří zodpoví vaše dotazy. KONTAKT »

Společnost Leseft International s.r.o.

+420 774 233 897

info@leseft.cz