ČINNOST Leseft International s.r.o.

Hlavní oblastí působnosti společnosti Leseft International s.r.o. je mezinárodní obchod, zejména export a import polotovarů a výrobků z ocelí, průmyslových zařízení a jejich komponentů pro různé strojírenské obory, vyrobených předními českými i dalšími evropskými výrobci.

NAŠE VIZE

Vizí společnosti Leseft je navazování a prohlubování partnerství s domácími i zahraničními společnostmi a uzavírání vzájemně výhodných smluv a dohod v oblasti jednotného trhu Evropské unie i mimo ni.

Společnost Leseft spolupracuje s předními finančními institucemi a je schopna pro vybrané zákazníky zajistit vhodné formy financování zahraničních dodávek, zejména technologických celků, na teritoria zemí SNS a celého euroasijského regionu.

FINANČNÍ SLUŽBY

Společnost Leseft spolupracuje s předními finančními institucemi a je schopna pro vybrané zákazníky zajistit vhodné formy financování zahraničních dodávek, zejména technologických celků, na teritoria zemí SNS a celého euroasijského regionu.

Naši profesionální manažeři s rozsáhlými zkušenostmi v realizaci dodávek výrobků, komponentů a integrovaných projektů najdou individuální řešení pro konkrétní projekt, bez ohledu na jeho složitost. KONTAKT »

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

Kvalita dodávek patří k našim nejvyšším prioritám. Společnost Leseft International zavedla a používá systém managementu kvality ISO 9001:2009

VÝVOZNÍ TERITORIA

Společnost Leseft International má dlouhodobé pracovní a partnerské vztahy zejména v následujících zemích: Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Arménie, Španělsko, Itálie, Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Katar, Jordánsko, Egypt a dalších zemích.

VÝVOZNÍ TERITORIA

VÝROBKY

  • Komponenty energetických zařízení
  • Zařízení pro těžbu uhlí
  • Komponenty pro těžké strojírenství
  • Výrobky z oceli, kované, lité, válcované
  • Hutní polotovary

PARTNEŘI

Hlavními partnery naší společnosti jsou:

SIGMA GROUP

Sigma Group

Strojírenská firma, s dlouhou historií, nejvýznamnější český výrobce a dodavatel čerpací techniky. SIGMA vyváží své výrobky do mnoha zemí světa. Leseft International spolupracuje se SIGMA GROUP na vývozu čerpadel, zejména do zemí SNS a Blízkého východu.

ETD TRANSFORMÁTORY

ETD

Výrobce a dodavatel výkonových transformátorů s téměř stoletou historií, navazující na tradici závodů Škoda v Plzni. Výrobní program společnosti ETD zahrnuje jednofázové a třífázové výkonové transformátory, autotransformátory, pecní transformátory, trakční tlumivky pro použití v odvětví železničního průmyslu a také speciální reaktory.

ŽĎAS

ŽĎAS

Společnost s téměř 2500 zaměstnanci zahájila svoji výrobu před více než 60 lety. Výrobní program je zaměřen na výrobu ocelových polotovarů, výkovků, odlitků, strojírenských dílů, tvářecích strojů, kovacích lisů, zařízení na zpracování šrotu, zařízení na zpracování válcovaných výrobků a nástrojů, především pro automobilový průmysl.

CZECH PRECISION FORGE

CZECH PRECISION FORG

Společnost CZECH PRECISION FORGE (CPF) je další společností navazující na tradici Škodových závodů v Plzni. Patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce zápustkových i volně kovaných výkovků z kvalitních ocelí i slitin neželezných kovů. Mezinárodní management zajišťuje silné postavení CPF na světovém i domácím trhu v oblasti energetiky, lodního průmyslu, dopravní techniky, letectví, ropného průmyslu a dalších strojírenských oborů.

MANTACHEFF

MANTACHEFF

Společnost se zaměřením na projektový management, strukturované financování a další činnosti spojené s rozvojem investičních projektů.

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

Je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou. Působí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Vítkovice zaujímají na evropském trhu významné postavení ve výrobě ocelových lahví na skladování a transport plynů, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě, vyrábějí a dodávají investiční celky pro klasickou i jadernou energetiku a také rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon stlačeným zemním plynem (CNG).

E13 SERVICES

E13 SERVICES

Nabízí komplexní činnosti v oborech energetika, průmysl a stavebnictví. Hlavní činnosti jsou zaměřeny na provoz, pravidelnou a nahodilou údržbu, pravidelnou diagnostiku, opravy a řešení havarijních stavů.